Dominica V “per annum” – 10 Feb 2019

Ant. ad introitum Ps 94, 6-7
Veníte, adorémus Deum,
et procidámus ante Dóminum, qui fecit nos;
quia ipse est Dóminus Deus noster.

Collecta
Famíliam tuam, quǽsumus, Dómine,
contínua pietáte custódi,
ut, quæ in sola spe grátiæ cæléstis innítitur,
tua semper protectióne muniátur.
Per Dóminum.

Super oblata
Dómine Deus noster, qui has pótius creatúras
ad fragilitátis nostræ subsídium condidísti,
tríbue, quǽsumus,
ut étiam æternitátis nobis fiant sacraméntum.
Per Christum.

Ant. ad communionem Cf. Ps 106, 8-9
Confiteántur Dómino misericórdiæ eius,
et mirabília eius fíliis hóminum,
quia satiávit ánimam inánem,
et ánimam esuriéntem satiávit bonis.
Vel: Mt 5, 5-6
Beáti qui lugent, quóniam ipsi consolabúntur.
Beáti qui esúriunt et sítiunt iustítiam,
quóniam ipsi saturabúntur.

Post communionem
Deus, qui nos de uno pane et de uno cálice
partícipes esse voluísti,
da nobis, quǽsumus, ita vívere, ut, unum in Christo effécti,
fructum afferámus pro mundi salúte gaudéntes.
Per Christum.

© Copyright – Libreria Editrice Vaticana

IN PRÆSENTATIONE DOMINI

Die 2 februarii
IN PRÆSENTATIONE DOMINI
Festum
De benedictione et processione candelarum
Forma prior: Processio
1. Hora competenti fit collecta in ecclesia minore vel in alio loco
apto extra ecclesiam, ad quam processio tendit. Fideles tenent in
manibus candelas non accensas.
2. Accedit sacerdos cum ministris, indutus paramentis albis sicut
ad Missam; sed pro casula sacerdos sumere potest pluviale, quod
deponit, expleta processione.
3. Dum accenduntur candelæ, cantatur antiphona
vel alius cantus aptus.
4. Sacerdos, cantu absoluto, ad populum conversus dicit: In nómine
Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti. Postea populum de more
salutat, ac deinde introductoriam monitionem profert, qua fideles
ad celebrandum ritum huius festi actuose et conscie invitantur, his
vel similibus verbis:
Fratres caríssimi: Ante dies quadragínta celebrávimus
cum gáudio festum Nativitátis Dómini. Hódie vero occúrrit
dies ille beátus, quo Iesus a María et Ioseph præsentátus
est in templo, extérius quidem legem implens, rerum
veritáte autem occúrrens pópulo suo credénti. Spíritu
Sancto impúlsi, in templum venérunt beáti illi senes et
cognovérunt Dóminum eódem Spíritu illumináti, et conféssi
sunt eum in exsultatióne. Ita et nos, congregáti in
unum per Spíritum Sanctum, procedámus ad domum Dei
óbviam Christo. Inveniémus eum et cognoscémus in fractióne
panis, donec véniat maniféstus in glória.
5. Post monitionem sacerdos benedicit candelas, dicens, extensis
manibus:
Orémus.
Deus, omnis lúminis fons et orígo,
qui iusto Simeóni Lumen ad revelatiónem géntium
hódie demonstrásti,
te súpplices deprecámur,
ut hos céreos sanctificáre tua + benedictióne dignéris,
tuæ plebis vota suscípiens,
quæ ad tui nóminis laudem eos gestatúra concúrrit,
quátenus per virtútum sémitam
ad lucem indeficiéntem perveníre mereátur.
Per Christum Dóminum nostrum.
R. Amen.
Vel:
Deus, lumen verum, ætérnæ lucis propagátor et auctor,
córdibus infúnde fidélium perpétui lúminis claritátem,
ut, quicúmque in templo sancto tuo
splendóre præséntium lúminum adornántur,
ad lumen glóriæ tuæ felíciter váleant perveníre.
Per Christum Dóminum nostrum.
R. Amen.
Et aspergit candelas aqua benedicta, nihil dicens, incensum imponit
ad processionem.
6. Tunc sacerdos accipit a diacono vel ministro candelam accensam
sibi præparatam et incipit processio, clamante diacono (vel,
eo deficiente, ipso sacerdote):
7. Omnes, candelas accensas gestant. Progrediente processione
cantatur una alterave ex antiphonis quæ sequuntur, scilicet antiphona
Lumen ad revelatiónem cum cantico (Lc 2, 29-32), vel antiphona
Adórna vel alius cantus aptus:
I
Ant. Lumen ad revelatiónem géntium,
et glóriam plebis tuæ Israel.
Nunc dimíttis servum tuum, Dómine,
secúndum verbum tuum in pace.
Ant. Lumen ad revelatiónem géntium…
Quia vidérunt óculi mei salutáre tuum.
Ant. Lumen ad revelatiónem géntium…
Quod parásti ante fáciem ómnium populórum.
Ant. Lumen ad revelatiónem géntium…
II
Ant. Adórna thálamum tuum, Sion, et súscipe Regem
Christum: ampléctere Maríam, quæ est cæléstis porta: ipsa
enim portat Regem glóriæ novi lúminis: subsístit Virgo, addúcens
mánibus Fílium ante lucíferum génitum: quem accípiens
Símeon in ulnas suas, prædicávit pópulis, Dóminum
eum esse vitæ et mortis, et Salvatórem mundi.
8. Ingrediente processione in ecclesiam, cantatur introitus Missæ.
Sacerdos, cum ad altare pervenerit, illud veneratur et, pro opportunitate,
incensat. Deinde pergit ad sedem, ubi, deposito pluviali,
si illud adhibuit in processione, et assumpta casula, post cantatum
hymnum Glória in excélsis, dicit de more collectam. Missa prosequitur
modo consueto.

Forma altera: Introitus sollemnis
9. Sicubi processio fieri nequit, fideles congregantur in ecclesia,
candelas in manibus tenentes. Sacerdos, indutus sacris vestibus
pro Missa coloris albi, cum ministris et aliqua deputatione fidelium
accedit ad locum aptum, vel ante portam vel in ipsa ecclesia, ubi
saltem magna pars fidelium ritum commode participare possit.
10. Cum sacerdos ad locum pro benedictione candelarum statutum
pervenerit, accenduntur candelæ, dum canitur antiphona Ecce
Dóminus (n. 3), vel alius cantus aptus.
11. Deinde sacerdos, post salutationem et monitionem, benedicit
candelas, ut supra nn. 4-5; et fit processio ad altare, cum cantu
(nn. 6-7). Ad Missam ea servantur quæ supra n. 8 indicantur.

Ad Missam
Ant. ad introitum Cf. Ps 47, 10-11
Suscépimus, Deus, misericórdiam tuam
in médio templi tui.
Secúndum nomen tuum, Deus,
ita et laus tua in fines terræ;
iustítia plena est déxtera tua.

Dicitur Glória in excélsis.

Collecta
Omnípotens sempitérne Deus,
maiestátem tuam súpplices exorámus,
ut, sicut Unigénitus Fílius tuus
hodiérna die cum nostræ carnis substántia
in templo est præsentátus,
ita nos fácias purificátis tibi méntibus præsentári.
Per Dóminum.

Quando hoc festum incidit in dominicam, dicitur Credo.

Super oblata
Gratum tibi sit, Dómine, quǽsumus,
exsultántis Ecclésiæ munus oblátum,
qui Unigénitum Fílium tuum voluísti
Agnum immaculátum tibi offérri pro sǽculi vita.
Qui vivit et regnat in sǽcula sæculórum.

Præfatio: De mysterio Præsentationis Domini.
Tonus sollemnis

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth…
Textus sine cantu:
V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
V. Sursum corda.
R. Habémus ad Dóminum.
V. Grátias agámus Dómino Deo nostro.
R. Dignum et iustum est.
Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre,
nos tibi semper et ubíque grátias ágere:
Dómine, sancte Pater, omnípotens ætérne Deus:
Quia coætérnus hódie in templo tuus Fílius præsentátus
glória Israel et lumen géntium a Spíritu declarátur.
Unde et nos, Salutári tuo in gáudiis occurréntes,
cum Angelis et Sanctis te laudámus, sine fine dicéntes:
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth…

Ant. ad communionem Lc 2, 30-31
Vidérunt óculi mei salutáre tuum,
quod parásti ante fáciem ómnium populórum.

Post communionem
Per hæc sancta quæ súmpsimus, Dómine,
pérfice in nobis grátiam tuam,
qui exspectatiónem Simeónis implésti,
ut, sicut ille mortem non vidit
nisi prius Christum suscípere mererétur,
ita et nos, in occúrsum Dómini procedéntes,
vitam obtineámus ætérnam.
Per Christum.

© Copyright – Libreria Editrice Vaticana

Dominica IV “per annum” – 3 Feb 2019

Ant. ad introitum Ps 105, 47
Salvos nos fac, Dómine Deus noster,
et cóngrega nos de natiónibus,
ut confiteámur nómini sancto tuo,
et gloriémur in laude tua.

Collecta
Concéde nobis, Dómine Deus noster,
ut te tota mente venerémur,
et omnes hómines rationábili diligámus afféctu.
Per Dóminum.

Super oblata
Altáribus tuis, Dómine,
múnera nostræ servitútis inférimus,
quæ, placátus assúmens,
sacraméntum nostræ redemptiónis effícias.
Per Christum.

Ant. ad communionem Cf. Ps 30, 17-18
Illúmina fáciem tuam super servum tuum,
et salvum me fac in tua misericórdia.
Dómine, non confúndar, quóniam invocávi te.
Vel: Mt 5, 3-4
Beáti páuperes spíritu,
quóniam ipsórum est regnum cælórum.
Beáti mites, quóniam ipsi possidébunt terram.

Post communionem
Redemptiónis nostræ múnere vegetáti, quǽsumus, Dómine,
ut hoc perpétuæ salútis auxílio
fides semper vera profíciat.
Per Christum.

© Copyright – Libreria Editrice Vaticana

Dominica III “per annum” – 27 Ian 2019

Ant. ad introitum Cf. Ps 95, 1.6
Cantáte Dómino cánticum novum,
cantáte Dómino, omnis terra.
Conféssio et pulchritúdo in conspéctu eius,
sánctitas et magnificéntia in sanctificatióne eius.

Collecta
Omnípotens sempitérne Deus,
dírige actus nostros in beneplácito tuo,
ut in nómine dilécti Fílii tui
mereámur bonis opéribus abundáre.
Per Dóminum.

Super oblata
Múnera nostra, Dómine, súscipe placátus,
quæ sanctificándo nobis, quǽsumus,
salutária fore concéde.
Per Christum.

Ant. ad communionem Cf. Ps 33, 6
Accédite ad Dóminum et illuminámini,
et fácies vestræ non confundéntur.
Vel: Io 8, 12
Ego sum lux mundi, dicit Dóminus;
qui séquitur me, non ámbulat in ténebris,
sed habébit lumen vitæ.

Post communionem
Præsta nobis, quǽsumus, omnípotens Deus,
ut, vivificatiónis tuæ grátiam consequéntes,
in tuo semper múnere gloriémur.
Per Christum.

© Copyright – Libreria Editrice Vaticana

Messalino in PDF con letture in lingua italiana (da stampare su fogli A3 fronte/retro)

Missalette in PDF with readings in English (to be printed on A3 sheets, front/back)

Messbuch in PDF mit Lesungen auf Deutsch (auf A3-Bogen, Vorder-/Rückseite drücken)

Appello alla formazione sui documenti autentici del Concilio

Nella mentalità comune la riforma della liturgia è fondamentalmente intesa come abbandono del latino e celebrazione «verso il popolo». In questi due elementi, certamente i più impattanti sulla massa delle comunità cristiane, si è vista l’essenza quasi della «nuova liturgia» del Vaticano II. Ora, certamente, questi due elementi sono importanti e fortemente caratterizzanti, tuttavia non al punto da escludere la prassi precedente. La non accettazione assoluta delle lingue parlate e dell’orientamento «verso il popolo» è ugualmente illegittima come l’esclusione assoluta del latino e dell’orientamento «ad Deum». È abusivo sia il non riconoscere le conquiste pastorali della riforma che portano la liturgia al popolo, sia l’assurda e indiscriminata eliminazione della lingua latina e del canto gregoriano. La Chiesa nei suoi documenti ha sempre offerto il giusto equilibrio, che purtroppo è mancato ogni volta che si è voluto imporre l’una o l’altra delle due posizioni estreme.

Coloro che attentamente e regolarmente hanno seguito con intelligenza e spirito religioso di obbedienza, senza indulgere a pregiudizi di sorta, lo sviluppo dei documenti magisteriali postconciliari, soprattutto del papa Paolo VI, hanno potuto constatare la gradualità, la prudenza e l’equilibrio dottrinale e pastorale impressi alla attuazione della riforma liturgica. Purtroppo molti, accantonato l’ascolto del Magistero del Papa, si sono acriticamente abbeverati a scuole, movimenti e comportamenti estranei al pensiero della Chiesa o comunque difformi dal modo di intendere la liturgia, proprio della Chiesa. da ciò deviazioni di ogni genere e incalcolabile perdita di tempo e di floride energie. Per questo oggi ci si trova davanti ad un nuovo, urgente appello alla formazione sui documenti autentici del Concilio e sulle edizioni tipiche dei libri liturgici riformati.

Don Enrico Finotti, La liturgia romana nella sua continuità, Sugarco Edizioni 2011

Peterskirche Wien

Heilige Messe in St. Peter:
Holy Mass at St. Peter:
Santa Messa a S. Pietro:

Sonn- und Feiertage/Sunday and Feastdays/Domenica e giorni festivi: 11:15 (Latein/Latin/Latino – Musik/Music/Musica)

Petersplatz
1010 Wien

U1/U3-Haltestelle Stephansplatz

http://www.peterskirche.at

Messbuch Latein/Deutsch: http://www.peterskirche.at/messbuch/

Kirchenmusik-Kalendarium

Dominica II “per annum” – 20 Ian 2019

Ant. ad introitum Ps 65, 4
Omnis terra adóret te, Deus, et psallat tibi;
psalmum dicat nómini tuo, Altíssime.

Collecta
Omnípotens sempitérne Deus,
qui cæléstia simul et terréna moderáris,
supplicatiónes pópuli tui cleménter exáudi,
et pacem tuam nostris concéde tempóribus.
Per Dóminum.

Super oblata
Concéde nobis, quǽsumus, Dómine,
hæc digne frequentáre mystéria,
quia, quóties huius hóstiæ commemorátio celebrátur,
opus nostræ redemptiónis exercétur.
Per Christum.

Ant. ad communionem Cf. Ps 22, 5
Parásti in conspéctu meo mensam,
et calix meus inébrians quam præclárus est!
Vel: 1 Io 4, 16
Nos cognóvimus et credídimus caritáti,
quam Deus habet in nobis.

Post communionem
Spíritum nobis, Dómine, tuæ caritátis infúnde,
ut, quos uno cælésti pane satiásti,
una fácias pietáte concórdes.
Per Christum.

© Copyright – Libreria Editrice Vaticana

Messalino in PDF con letture in lingua italiana (da stampare su fogli A3 fronte/retro)

Missalette in PDF with readings in English (to be printed on A3 sheets, front/back)

Messbuch in PDF mit Lesungen auf Deutsch (auf A3-Bogen, Vorder-/Rückseite drücken)

Old St. Mary’s Church – Cincinnati, Ohio

Sacred Music at Old St. Mary’s

At Old Saint Mary’s, the sacred music apostolate seeks to combine the rich heritage of Catholic music from the medieval, renaissance, baroque, classical, and romantic periods of music in the more “modern” context of the Mass of Paul VI. Below, you will find musical descriptions of the parish’s Masses.

9:15 a.m. Latin Mass

At this Mass, one can experience music almost entirely in Latin. The Oratory Schola Cantorum chants the propers of the Mass (Introit, Gradual, Alleluia, Offertory, and Communion) from the Graduale Romanum, the official music book of the Roman Catholic Church. The congregation joins the choir in the singing of the Ordinary of the Mass (Kyrie, Gloria, Creed, Sanctus, and Agnus Dei) using one of the chant settings of the Kyriale Romanum. These chant Mass settings change seasonally, as directed by the Church’s rubrics.

Twice per month and on special feasts of the Church year, the Ordinary is sung to a setting by a major composer of the renaissance, baroque, or romantic periods. All Sundays and feasts also include motets or special anthems, sung by The Oratory Schola Cantorum.

Organ music at the prelude, improvisations during the Mass, and the postlude are provided weekly (except during Advent and Lent).

11:00 a.m. German Mass

At this Mass, one can experience music entirely in German. Old Saint Mary’s has maintained the tradition, albeit in a modern adaptation, of the Deutsche Singmesse, or German Sung Mass.

Hymns from the German-speaking hymnal, the Gotteslob (2013), are sung by the congregation at the procession, Kyrie, Gloria, Gospel, Offertory, Sanctus, Agnus Dei, Communion, and retiring procession.

Organ music at the prelude, improvisations during the Mass, and the postlude are provided weekly (except during Advent and Lent).

12:30 p.m. English Mass

At this Mass, you can experience a blend of music in Latin and English. Congregational hymns are sung at the procession and retiring procession. The congregation also sings parts of the Ordinary of the Mass (Sanctus, and Agnus Dei) in Latin using Pope Paul VI’s Iubilate Deo setting promulgated following the Second Vatican Council.

Organ music, in the form of improvisation, is played during the Offertory and Communion. These improvisations are based on the chants of the day.

3:30 p.m. Sunday Vespers

The culmination of Sunday prayer is with the Church’s daily evening prayer, called Vespers. Each Sunday (mid-October through the last Sunday in May), the members of The Cincinnati Oratory, along with all those who wish to attend, chant second Vespers of Sunday according to the Liber Usualis 1962.

This service of evening prayer is sung entirely in Latin. There are Latin-English editions of the chants at each of the entrances of the church for the faithful to follow along.

Sunday Vespers is a wonderful way to “keep holy the Sabbath,” as the Lord commands.

We hope you will join us and sing heartily!

Old St. Mary’s Church
123 E. Thirteenth St.
Cincinnati, Ohio 45202

The Novus Ordo Latin Mass – part I
The Novus Ordo Latin Mass – part II