Feria V Hebdomadæ Sanctæ – 9 Apr 2020

Iuxta antiquissimam Ecclesiæ traditionem, hac die omnes Missæ sine populo interdicuntur.

Ad Missam chrismatis
Benedictio olei infirmorum, olei catechumenorum et consecratio chrismatis fit ab Episcopo, secundum Ordinem in Pontificali Romano descriptum, de more hac die, in Missa propria horis matutinis celebranda.
Si vero ea die clerus et populus difficilius congregari possunt cum Episcopo, Missa chrismatis anticipari potest alia die, sed prope Pascha.
Hæc Missa, quam Episcopus cum suo presbyterio concelebrat, sit veluti manifestatio communionis presbyterorum cum suo Episcopo: expedit proinde ut omnes presbyteri, quantum fieri potest, ipsam participent et in ea Communionem sumant, etiam sub utraque specie.
Ad unitatem autem presbyterii dioecesis significandam, presbyteri, qui cum Episcopo concelebrant, sint e diversis regionibus dioecesis.
Iuxta morem traditum, benedictio olei infirmorum fit ante finem Precis eucharisticæ, benedictio autem olei catechumenorum et consecratio chrismatis post Communionem. Attamen, propter rationes pastorales, licet universum ritum benedictionis post liturgiam verbi peragi.

Ant. ad introitum Ap 1, 6
Iesus Christus fecit nos regnum et sacerdótes
Deo et Patri suo:
ipsi glória et impérium in sǽcula sæculórum. Amen.

Dicitur Glória in excélsis.

Collecta
Deus, qui Unigénitum Fílium tuum unxísti Spíritu Sancto
Christúmque Dóminum constituísti,
concéde propítius,
ut, eiúsdem consecratiónis partícipes effécti,
testes Redemptiónis inveniámur in mundo.
Per Dóminum.

Post lectionem Evangelii Episcopus homiliam habet, in qua, initium sumens e textu lectionum quæ in liturgia verbi lectæ sunt, populum atque suos presbyteros de sacerdotali unctione alloquitur hortans presbyteros ad fidelitatem in suo munere servandam, eosque invitans ad promissiones suas sacerdotales publice renovandas.

Renovatio promissionum sacerdotalium

Homilia expleta, Episcopus, his vel similibus verbis, cum presbyteris colloquitur:
Fílii caríssimi, ánnua redeúnte memória diéi, qua Christus
Dóminus sacerdótium suum cum Apóstolis nobísque
communicávit, vultis olim factas promissiónes coram Epíscopo
vestro et pópulo sancto Dei renováre?
Presbyteri, una simul, respondent: Volo.
Vultis Dómino Iesu árctius coniúngi et conformári, vobismetípsis
abrenuntiántes atque promíssa confirmántes sacrórum
officiórum, quæ, Christi amóre indúcti, erga eius
Ecclésiam, sacerdotális vestræ ordinatiónis die, cum gáudio
suscepístis?
Presbyteri: Volo.
Vultis fidéles esse dispensatóres mysteriórum Dei per sanctam
Eucharístiam ceterásque litúrgicas actiónes, atque sacrum
docéndi munus, Christum Caput atque Pastórem
sectándo, fidéliter implére, non bonórum cúpidi, sed animárum
zelo tantum indúcti?
Presbyteri: Volo.
Deinde, ad populum conversus, Episcopus prosequitur:
Vos autem, fílii dilectíssimi, pro presbýteris vestris oráte,
ut Dóminus super eos bona sua abundánter effúndat,
quátenus fidéles minístri Christi, Summi Sacerdótis, vos
ad eum perdúcant, qui fons est salútis.
Populus: Christe, audi nos. Christe, exáudi nos.
Et pro me étiam oráte, ut fidélis sim múneri apostólico
humilitáti meæ commísso, et inter vos effíciar viva et
perféctior in dies imágo Christi Sacerdótis, Boni Pastóris,
Magístri et ómnium Servi.
Populus: Christe, audi nos. Christe, exáudi nos.
Dóminus nos omnes in sua caritáte custódiat, et ipse nos
univérsos, pastóres et oves, ad vitam perdúcat ætérnam.
Omnes: Amen.

Sequitur oratio universalis. Non dicitur Credo.

Super oblata
Huius sacrifícii poténtia, Dómine, quǽsumus,
et vetustátem nostram cleménter abstérgat,
et novitátem nobis áugeat et salútem.
Per Christum.

Præfatio: De sacerdotio Christi et de ministerio sacerdotum.

Ant. ad communionem Ps 88, 2
Misericórdias Dómini in ætérnum cantábo;
in generatiónem et generatiónem
annuntiábo veritátem tuam in ore meo.

Post communionem
Súpplices te rogámus, omnípotens Deus,
ut, quos tuis réficis sacraméntis,
Christi bonus odor éffici mereántur.
Qui vivit et regnat in sǽcula sæculórum.

Receptio sacrorum oleorum fieri potest in singulis paroeciis vel ante celebrationem Missæ vespertinæ in Cena Domini, vel alio tempore, quod opportunius videbitur.

© Copyright – Libreria Editrice Vaticana