Wavel Cathedral – Kraków, Poland

Parafia Archikatedralna św. Stanisława BM i św. Wacław
Parish of the Archicathedral of St Stanislaus B. M. and St Wenceslaus M.
Parrocchia dell’Arcicattedrale di San Stanislao Vesc. e M. e San Venceslao M.

http://www.katedra-wawelska.pl/

Msze święte w Katedrze na Wawelu:
Niedziele i święta
8.30 w języku łacińskim przy relikwiach św. Stanisława

Holy Mass at Wawel Cathedral:
Sunday and holidays
8.30 am Holy Mass in Latin at the relics of St Stanislaus

Santa Messa nella Cattedrale del Wavel
Domeniche e giorni di precetto
8:30 santa Messa in latino presso le reliquie di San Stanislao