Directorium Latijnse Liturgievieringen – Olanda / The Netherlands

Latijnse Missen
In deze lijst zijn (tenzij anders vermeld) H. Missen opgenomen waarin de Romeinse liturgie geheel in het Latijn wordt gevierd, zowel volgens de gewone (het Missaal van 1970) als de buitengewone (het Missaal van 1962) vorm van de Romeinse ritus, eventueel met de lezingen en/of de voorbeden in het Nederlands.

Voor inlichtingen over de Vereniging voor Latijnse Liturgie, en aanvullingen en verbeteringen in dit Directorium wende men zich tot het secretariaat.